راهنمای خرید

1 - اگر قصد خرید از طریق سایت را دارید:
 
بعد از انتخاب کتاب های مورد نظر و ادامه روند خرید، هزینه  کتاب ها را به اضافه هزینه پست به شماره کارت بانکی مدیر انتشارات 

زبان دانشجو (  محمد مهدی خادم زاده ) واریز نمایید. کتا بها در اولین فرصت از طریق پست سفارشی برای شما ارسال خواهد شد. 

( هزینه پست کتاب ها به هر تعداد و در هر کجای ایران باشد فقط 20000 تومان است.)

شماره کارت ( 5024  2451  8610  6219)  بانک سامان - به نام محمد مهدی خادم زاده 

2- اگر قصد خرید به طور مستقیم دارید:

به یکی از انتشارات زیر مراجعه نموده و کتاب های خود را بخرید:

1- انتشارات ایران هرمس  66989508  - 66989514 

2- مدیر فروش انتشارت زبان دانشجو ( احمد بافنده)  09126367801 

3- انتشارات رهنما  66481662 

 4- انتشارات پژوهش  66467500  5- انتشارات سپاهان ارشد 66409729

6 انتشارات سپاهان نوین 66479007  و سایر انتشارات زبان معتبردر سراسر ایران 


33